Definicja nieszczęśliwego wypadku

Nikt nie chce, aby spotkał go nieszczęśliwy wypadek czy to w pracy, czy poza nią. Mimo to warto wiedzieć, jaka jest definicja nieszczęśliwego wypadku. Dzięki tej wiedzy można ubiegać się o odszkodowanie w niektórych sytuacjach i uchronić się przed niekompetencją firm ubezpieczeniowych.

Definicja nieszczęśliwego wypadku

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie, które zostało zdefiniowane w ustawie Kodeks cywilny. Pod tym pojęciem rozumie się zdarzenie nagłe, które zostało spowodowane przez działanie czynników zewnętrznych w stosunku do osoby, która poniosła śmierć, ale także jej ciało uległo uszkodzeniu lub zdrowie uległo rozstrojowi. Typowymi przykładami nieszczęśliwych wypadków są m.in. poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, czy też uderzenie w głowę przez spadającą cegłę. Oczywiście definicja jest jedynie pewnym umownym zbiorem cech charakterystycznych danego zdarzenia. W celu stwierdzenia, czy dana sytuacja jest nieszczęśliwym wypadkiem, należy ją dokładnie przeanalizować.

Różnice w definicjach nieszczęśliwych wypadków

Bardzo często w umowach ubezpieczeniowych zawarte są dane i informacje, na podstawie których określane są jej warunki, a w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, stanowią one także podstawę do wypłaty odszkodowania. Należy pamiętać, że mogą one stanowić podstawę do tego, że dana sytuacja nie zostanie uznana za nieszczęśliwy wypadek. W niektórych umowach ubezpieczeniowych jest dodawany zapis, że sytuację uznaje się za nieszczęśliwy wypadek, jeżeli powstała ona bez związku z wolą i stanem poszkodowanego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może odrzucić wniosek o wypłatę odszkodowania, jeżeli poszkodowany był pod wpływem leków, po których nie można prowadzić samochodu, a nieszczęśliwy wpadek miał miejsce właśnie w takiej sytuacji. Nawet jeżeli poszkodowany nie spowodował wypadku, to zachodzi domniemanie, że jego stan mógł mieć wpływ na jego zaistnienie. Podobnie jest w przypadku stanu fizycznego i psychicznego poszkodowanego. W niektórych umowach jest zawarty zapis dotyczący tych kwestii.

Niezbędna definicja — do czego właściwie jest potrzebna?

Wiele osób może zastanawiać się, w jakim celu w Kodeksie Cywilnym został umieszczony zapis na temat nieszczęśliwego wypadku. Otóż stanowi on fundament dla stwierdzenia zasadności przyznawania odszkodowania. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem osobowym, które właśnie opiera się na powyższej definicji. W skrócie wspomniane ubezpieczenie nazywane jest ubezpieczeniem NNW. Warto wiedzieć też, że nie jest to ubezpieczenie w klasycznym tego słowa znaczeniu. Tak naprawdę jest ono świadczeniem, które wynika z umowy między ubezpieczycielem a jego klientem.

Kiedy osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie?

Jak już wspomniano, ubezpieczenie NNW nie jest typowym ubezpieczeniem, a raczej świadczeniem. Jeżeli dana umowa ubezpieczenia zawiera zapis na temat świadczenia NNW, ubezpieczyciel ma bezwzględny obowiązek wypłaty ustalonej w umowie kwoty, bez względu na inne szczegóły. Oznacza to, że jeżeli dana sytuacja uznana została za nieszczęśliwy wypadek, a umowa zapewnia takie świadczenie, to musi zostać ono wypłacone. Ponadto osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie także na podstawie art. 444, 445 i 446 Kodeksu Cywilnego. W tym przypadku mamy do czynienia już z ubezpieczeniem w powszechnym rozumieniu tego słowa.

Kiedy odszkodowanie się nie należy?

Jak już wspomniano, są sytuacje, w których odszkodowanie NNW się nie należy. Niektóre tego powody są szczegółowo zawarte w umowie, inne zaś wynikają bezpośrednio z definicji nieszczęśliwego wypadku zawartej w Kodeksie Cywilnym. Ubezpieczenie nie należy się w sytuacji, gdy sytuacja jest wynikiem:

  • choroby fizycznej lub psychicznej poszkodowanego,
  • działań celowych i umyślnych,
  • popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa,
  • udziału w bójkach,
  • prowadzenia pojazdów bez odpowiednich uprawnień,
  • działań wojennych.

Warto też dobrze zapoznać się z umową, bo w niej mogą zostać zawarte dodatkowe obostrzenia, które nie tyle uniemożliwią wypłatę świadczenia, ile odsuną je w czasie. To niestety może być kłopotliwe dla poszkodowanego.

Podsumowując, wiedza na temat nieszczęśliwego wypadku jest konieczna dla każdego, a zwłaszcza dla osób, które zdecydowały się na zakup ubezpieczenia. Dzięki niej wiadomo, kiedy można się ubiegać o wypłatę świadczenia. Oprócz definicji warto znać także wszystkie zapisy zawarte w umowie z ubezpieczycielem. To także może uchronić przed przykrymi niespodziankami związanymi z wypłatą odszkodowania.

Biznes

Program ułatwiający rozliczanie mediów z najemcami nieruchomości

O wiele bardziej optymistycznie wyglądać będzie perspektywa poradzenia sobie z problematyką rozliczeń z najemcami gdy wykorzystamy do tego nowoczesne rozwiązania, takie jak przykładowo omawiane tu oprogramowanie.   Znakomity program dla wynajmujących nieruchomości Przyjrzenie się na samym początku zagadnieniom takim jak specyfika rozwiązań rekomendowanych aktualnie w ramach sfery tego programu, to przepis na świadomy wybór solucji […]

Czytaj dalej
Biznes

Zalety prowadzenia firmy w Holandii

Prowadzenie działalności gospodarczej w każdym kraju wiąże się z określonymi szansami i wyzwaniami. Jeśli zastanawia Cię, jakie plusy i minusy niesie ze sobą otworzenie firmy w Holandii – ten artykuł powstał właśnie dla Ciebie. Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otworzyć działalność ZZP, ile to kosztuje i jakie niesie za sobą zalety? Jak założyć działalność gospodarczą […]

Czytaj dalej
Biznes

O jakiej giełdzie samochodów ciężarowych można teraz mówić?

Jeszcze całkiem niedawno niemalże w każdym trochę większym polskim mieście były giełdy samochodowe. Na pewno wszyscy z was którzy czytają ten tekst i mają więcej niż pięćdziesiąt lat pamiętaj ich klimat i atmosferę. Tak naprawdę to na nich prawie każdy Polak zaopatrywał się w samochody. Ale czasy się zmieniły i dzisiaj miejsce klasycznych giełd samochodowych […]

Czytaj dalej