Kim jest komornik sądowy i jakie obowiązki wykonuje?

Działalność prowadzona przez komorników sądowych dość często potrafi wzbudzać skrajne i negatywne emocje – zupełnie niepotrzebnie.

Komornik to nikt inny jak specjalny urzędnik państwowy, a jego działalność jest nadzorowana przez odpowiedni sąd. Wsparcie komornika wiąże się ze znacznie większą skutecznością w porównaniu z dochodzeniem swoich praw na własną rękę. Tacy specjaliści prowadzą bowiem działalność zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce oraz mogą korzystać z wielu różnych sposobów ściągania należnych kwot. Dobrze jest więc dowiedzieć się czegoś więcej na temat komorników sądowych oraz działalności, którą prowadzą.

Kim jest komornik sądowy i jakie obowiązki wykonuje?

Co warto wiedzieć o komornikach sądowych?

Na podstawie przepisów, które obowiązują na terenie Polski, komornik jest specjalnym funkcjonariuszem publicznym prowadzącym działalność w ramach sądu rejonowego. Działalność takiego specjalisty podlega nadzorowi prezesa odpowiedniego sądu. Głównym zadaniem komornika jest realizowanie orzeczeń obejmujących roszczenia poprzez przymus egzekucyjny. Komornicy mają więc prawo do egzekwowania różnego rodzaju nakazów zapłaty, wyroków sądowych, aktów notarialnych, ugód sądowych oraz innych orzeczeń i aktów tego typu. Osoba ta jest więc w stanie w znaczącym stopniu pomóc wierzycielom w odzyskaniu należnych im kwot.

Pierwszą czynnością jest oczywiście przekazanie komornikowi wniosku o rozpoczęcie egzekucji, razem z tytułem wykonawczym wystawianym przez sąd. W pierwszej kolejności ustala się majątek dłużnika, a następnie przeprowadza on działania związane z zajęciem wynagrodzenia, kont bankowych, emerytur, rent, nieruchomości, wierzytelności, papierów wartościowych, a także innych składników majątku należącego do dłużnika po to, aby całkowicie zaspokoić roszczenia wierzyciela. Od ściąganej kwoty naliczana jest prowizja stanowiąca wynagrodzenie komornika, które również pokrywa dłużnik.

W Polsce działalność prowadzą różne sądy rejonowe, a to wiąże się z możliwością odnalezienia wielu komorników. W sposób przedstawiony wyżej działa między innymi komornik sądowy katowice-wschód, a także komornicy z innych miejscowości oraz regionów Polski. Jeśli samodzielne dochodzenie roszczeń jest bezskuteczne, pomimo posiadania odpowiedniego nakazu zapłaty, warto zlecić działania egzekucyjne komornikowi. Takie wyjście jest bardzo rozsądne.

Biznes

Z którym komornikiem nawiązaliście już kontakt?

Usługi komornicze dla wielu Polaków są niestety czymś jak najbardziej mało przyjemnym. My to rozumiemy i nikomu z was nie życzymy naprawdę żebyście znaleźli się jak to się potocznie mówi po którejkolwiek ze stron komorniczej barykady. Może jednak także i ty sam już w tej chwili szukasz na krajowym rynku jak najbardziej odpowiedniej dla siebie […]

Czytaj dalej
Biznes

Chwasty to poważny problem naszych upraw

Chwasty są od zawsze wskazywane jako poważny problem naszych upraw roślin hodowlanych, jednocześnie doprowadzają one do sytuacji, kiedy wraz z ich rozwojem dochodzą jeszcze grzyby oraz insekty, które mogą mocno zniszczyć plony. Oczywiste jest, że nie możemy stać biernie w momencie, kiedy zachodzi potrzeba nie tylko ich wyeliminowania, gdy już występują, ale też odchwaszczenia gleby […]

Czytaj dalej
Biznes

Wsparcie PFRON dla osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą liczyć na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ten sposób PFRON stara się wspierać osoby niepełnosprawne, tworzyć nowe miejsca pracy, które będą przystosowane do stopnia niepełnosprawności. Tego rodzaju aktywacja osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna, osoby niepełnosprawne mogą podjąć pracę, spełniać się zawodowo, pracodawca natomiast otrzymuje z funduszu […]

Czytaj dalej